Ảnh bìa

Băng hình

Video sản xuất giấy mía

Giấy mía

Video sản xuất

Xưởng cán màng để làm cuộn giấy tráng Pe

Cuộn đáy tráng PE để làm cốc giấy và bát giấy

In và cắt khuôn hình quạt giấy cho cốc giấy